امروز: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396
دسته بندي محصولات
عضويت و ورود کاربران
بلوک کد اختصاصي

محصولات دسته شیمی

مقاله ارشد شیمی : مطالعه ی تهیه وبه كارگیری كمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله های كربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میكرواستخراج فاز جامد جهت


مخازن ذخیره زیرزمینی به طور معمول برای نگهداری آب یا سایر مواد شیمیایی مایع مورد استفاده قرار می گیرند یکی از معمول ترین استفاده های این مخازن در ذخیره سوخت های نفتی است در عین حال مهم ترین عامل آلودگی هیدروکربنی و بطور عمومی یکی از مهم ترین عوامل آلودگی منابع آبهای زیرزمینی و خاک، نشت محصولات نفتی در جایگاههای سوخت گیری است

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود مقاله ارشد شیمی : مطالعه ی تهیه وبه كارگیری كمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله های كربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میكرواستخراج فاز جامد جهت به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

مقاله ارشد شیمی : مطالعه ی تهیه وبه كارگیری كمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله های كربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میكرواستخراج فاز جامد جهت

تحقیق در مورد کومارین


تحقیق در مورد کومارین

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق در مورد کومارین به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق در مورد کومارین

مقاله روشهای ساخت محلولها


ساخت محلولها

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود مقاله روشهای ساخت محلولها به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

مقاله روشهای ساخت محلولها

مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی


مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

واكنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار


واكنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود واكنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

واكنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی)


تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری تجربی)

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی) به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن


تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن

تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها


تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها

تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه


تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیركونیا و به هم فشردن آنها


فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیركونیا و به هم فشردن آنها

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیركونیا و به هم فشردن آنها به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیركونیا و به هم فشردن آنها