امروز: شنبه 29 مهر 1396
دسته بندي محصولات
عضويت و ورود کاربران
بلوک کد اختصاصي

محصولات دسته حسابداری

پاورپوینت تئوری محدودیت ها


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تئوری محدودیت ها در حجم 32 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل مقدمه، تاریخچه، نظریه ی تئوری محدودیت، معیارهای تئوری محدودیت، توان عملیاتی (دستیافت،عملکرد)، سرمایه گذاری در موجودیها، هزینه های عملیاتی، فرایند اجرای تئوری محدودیت، شناسایی محدودیتهای سیستم، بهره برداری از محدودیت های سیستم، شناسایی محدودیت های س

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت تئوری محدودیت ها به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت تئوری محدودیت ها

پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 )


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 ) در حجم 28 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل تعریف فرض تداوم فعالیت، نمونه هایی از رویدادها یا شرایطی که به تنهایی یا در مجموع ممکن است تردیدی عمده درباره ی وجود فرض تداوم فعالیت ایجاد کند، ملاحضات برنامه ریزی، بررسی ارزیابی مدیریت، روشهای اضافی حسابرسی درصورت شناسایی ر

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 ) به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 )

پاورپوینت هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در حجم 30 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مقدمه، مفهوم کیفیت، کیفیت از منظر صاحبنظران، مفهوم مدیریت کیفیت جامع، تعریف مدیریت جامع كیفیت، اركان فلسفی مدیریت جامع كیفیتاصول TQM، اهداف کنترل کیفیت، دستور العمل اجرای TQM، تعاریفی از هزینه یابی کیفیت، انواع هزینه ها

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع

پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33 )


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33 ) در حجم 81 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل مزایای بازنشستگی، طرحهای با مزایای معین ، شناسایی و اندازه گیری، حسابداری تعهدات عرفی، شناسایی و اندازه گیری ارزش فعلی تعهدات مزایای معین و مخارج خدمات جاری، تخصیص مزایا به دوره های ارائه خدمات، مفروضات اکچوئری، مخارج

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33 ) به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33 )

پاورپوینت فعالیتهاى بیمه عمومى (استاندارد حسابدارى شماره 28)


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان فعالیتهاى بیمه عمومى (استاندارد حسابدارى شماره 28) در حجم 30 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل هدف استاندارد حسابدارى شماره 28، دامنه كاربرد استاندارد حسابدارى شماره 28، قرارداد بیمه (بیمه نامه)، بیمه زندگی، بیمه عمومى، حق بیمه، بیمه اتکایی، بیمه اتكایى نسبى، بیمه‌اتكایى غیرنسبى، شناخت درآمد حق بیمه‏، حق بی

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت فعالیتهاى بیمه عمومى (استاندارد حسابدارى شماره 28) به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت فعالیتهاى بیمه عمومى (استاندارد حسابدارى شماره 28)

پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستم دفترداری و صدور سند در حجم 18 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مقدمه، ورودی های سیستم دفتر داری و صدور سند، خروجی های سیستم دفتر داری و صدور سند، اهم وظایف سیستم دفتر داری و صدور سندع شرح و فلوچارت گردش عملیات صدور سند، فعالیت رسیدگی به اسناد، سند حسابداری، نظام طبقه بندی حساب ها ( کدینگ)

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند

پاورپوینت سیستم های حسابداری فروش


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستم های حسابداری فروش در حجم 16 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مقدمه، ورودی ها و خروجی های سیستم حسابداری فروش ، ساختار کلی سیستم حسابداری فروش در سطح صفر ، ساختار سیستمی حسابداری فروش ، ساختار نظام حسابداری فروش برحسب نظام های فرعی، شرح عملیات کنترل حساب مشتریان قبل از خروج

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت سیستم های حسابداری فروش به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت سیستم های حسابداری فروش

پاورپوینت سیستم دریافت در حسابداری عمومی


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستم دریافت در حسابداری عمومی در حجم 27 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل جریان اطلاعات در سطح 1 سیستم حسابداری عمومی، جریان داده مربوط سطح 2 سیستم حسابداری عمومی، ساختار سیستمی دریافت وپرداخت ، گردش عملیات دریافت ازطریق اسنادبهادارچک، گردش عملیات سیستم واگذاری اسنادبه بانک جهت وصول، گردش عملیات وصو

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت سیستم دریافت در حسابداری عمومی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت سیستم دریافت در حسابداری عمومی

پاورپوینت سیستم پرداخت


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستم پرداخت در حجم 19 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل جایگاه سیستم دریافت و پرداخت، هدف سیستم، ورودی ها و خروجی ها ، سیستم دریافت و پرداخت، ساختار سیستمی دریافت و پرداخت، گردش عملیات سیستم صدور دستور پرداخت ، گردش عملیات پرداخت طی چک سند بهادار، گردش عملیات پرداخت طی چک یا سند بهادار، گردش عمل

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت سیستم پرداخت به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت سیستم پرداخت

پاورپوینت سیستم تنخواه گردان و کنترل حسابهای بانکی


دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستم تنخواه گردان و کنترل حسابهای بانکی در حجم 18 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل سیستم کنترل داخلی حسابهای بانکی ، سیستم کنترل حسابهای بانکی، گردش صورت مغایرت بانکی، سیستم پرداخت از محل تنخواه گردان، مسئولیت های تنخواه گردان، مسئولیت های صادر کننده دستور پرداخت از محل تنخواه گردان، سایر موارد مرت

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت سیستم تنخواه گردان و کنترل حسابهای بانکی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت سیستم تنخواه گردان و کنترل حسابهای بانکی