امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1396
دسته بندي محصولات
عضويت و ورود کاربران
بلوک کد اختصاصي

محصولات دسته حقوق

دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول


غیر منقول

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول

تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان مبانی حقوقی شرکتهای فراملی در حجم 55 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان در حجم 26 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی در حجم 34 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی در حجم 35 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور در حجم 17 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی در حجم 66 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت در حجم 40 صفحه با فرمت word و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان در حجم 15صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان