امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1396
دسته بندي محصولات
عضويت و ورود کاربران
بلوک کد اختصاصي

محصولات دسته پژوهش ها

مقاله ارتباطات ماهواره ای COMMUNICATION SATELITE (نوع ماهواره ها و کاربرد و کشورهای فرستنده)


COMMUNICATION SATELITE

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود مقاله ارتباطات ماهواره ای COMMUNICATION SATELITE (نوع ماهواره ها و کاربرد و کشورهای فرستنده) به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

مقاله ارتباطات ماهواره ای COMMUNICATION SATELITE (نوع ماهواره ها و کاربرد و کشورهای فرستنده)

فناوری و زیرساخت


6 صفحه فارسی 6 صفحه انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه ان

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود فناوری و زیرساخت به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

فناوری و زیرساخت

ساختار سیستم های مبتنی بر دانش (آگاهی)


25 صفحه انگلیسی 26 صفحه فارسی

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود ساختار سیستم های مبتنی بر دانش (آگاهی) به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

ساختار سیستم های مبتنی بر دانش  (آگاهی)

یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی


9 صفحه فارسی 9 صفحه انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه ا

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی

آموزش چارچوب طبقه بندی فرایند


26 صفحه فارسی 23 صفحه انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود آموزش چارچوب طبقه بندی فرایند به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

آموزش چارچوب طبقه بندی  فرایند

دانش در مورد سیستم¬های هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن


14 صفحه فارسی 14 صفحه انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود دانش در مورد سیستم¬های هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

دانش  در مورد سیستم¬های هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن

بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی


2700 کلمه (11 صفحه) 11 صفحه فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد تر

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

بسته بندی محصولات آماده  برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی

رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک


2130 کلمه (8 صفحه) 8 صفحه فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترج

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد  اسید جیبرلیک

اقلیم خاک و آمایش زمین


4149 کلمه (16 صفحه) 18 صفحه فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد تر

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود اقلیم خاک و آمایش زمین به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

اقلیم خاک  و آمایش زمین

انعطاف پذیری در سیستم های تولید : یک رابطه و رویکرد پویا


6233 کلمه (24 صفحه) 24 صفحه فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد تر

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود انعطاف پذیری در سیستم های تولید : یک رابطه و رویکرد پویا به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

انعطاف پذیری  در سیستم های تولید : یک رابطه و رویکرد پویا