امروز: پنجشنبه 2 شهریور 1396
دسته بندي محصولات
عضويت و ورود کاربران
بلوک کد اختصاصي

محصولات دسته plan پلان

جرائم علیه اموال و امنیت


جرائم علیه اموال و امنیت دولت

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود جرائم علیه اموال و امنیت به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

جرائم علیه اموال و امنیت

چگونه توانستم مشکل کمرویی و خجالت دانش آموزم مبینا پاداش را برطرف کنم؟


کمرویی

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود چگونه توانستم مشکل کمرویی و خجالت دانش آموزم مبینا پاداش را برطرف کنم؟ به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

چگونه توانستم مشکل کمرویی و خجالت دانش آموزم مبینا پاداش را برطرف کنم؟

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی


پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه


پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك  صنعت و اندازه

بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک


رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب


شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب

دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی - دانشكده پلیس امنیتی و جنایی


دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی دانشكده پلیس امنیتی و جنایی

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی - دانشكده پلیس امنیتی و جنایی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی - دانشكده پلیس امنیتی و جنایی

ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر


3558 کلمه برای رشته های کشاورزی محیط زیست علوم اجتماعی صنایع ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر

پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری


پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری

مقاله راهکار افزایش سرعت روان خوانی دانش آموزان اول ابتدایی


بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی 8887

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و دانلود مقاله راهکار افزایش سرعت روان خوانی دانش آموزان اول ابتدایی به لینک توضیحات و دانلود فایل بروید...

مقاله راهکار افزایش سرعت روان خوانی دانش آموزان اول ابتدایی